The Motel | Standard Busines Terms
16078
page,page-id-16078,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Standard Busines Terms

Gældende standardvilkår for The Motel ApS

Såfremt andet ikke specifikt er aftalt, gælder følgende standardvilkår, for leveringer foretaget af The Motel ApS (Leverandøren):

Ophavsretten til det materiale, som Leverandøren frembringer, tilhører Leverandøren.

Kunden kan udelukkende udnytte materialet på de måder, der udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. Ønskes materialet anvendt på andre måder, kan det kun ske efter forudgående skriftlig aftale med Leverandøren.

Kunden må kun anvende materialet på andre måder efter forudgående skriftlig aftale med Leverandøren.

Kunden kan ikke videreoverdrage denne ret til anvendelse til 3. mand, medmindre andet er aftalt eller åbenbart forudsat. Det gælder også anvendelse af 3. mand som led i kollektive vederlagsordninger, fx hos Copydan.

* Kunden er ansvarlig for, at Leverandøren bliver krediteret i overensstemmelse med ophavsretslovens regler herom.

* Medmindre andet er aftalt, kan kunden versionere og redigere materialet inden for rammerne af ophavsretsloven og almindelige kutymer i reklamebranchen.

* Medmindre andet er aftalt, er overdragelsen ikke-eksklusiv og Leverandøren kan således overdrage rettighederne til at udnytte materiale på samme måde til andre kunder.

Alle fakturaer udstedes med 8 dages netto betalingsvilkår medmindre andet er aftalt med kunden.

Lovvalg og værneting. Enhver tvist skal afgøres ved domstolene i Danmark, tættest muligt på virksomhedens hovedsæde, under Dansk ret.